Zarz?d Dr?g i Transportu w Koszaliniehttp://zdit-koszalin.bip.net.pl/?p=new-articles Nowe artyku?y i aktualizacje w serwisie BIP.plZarz?d Dr?g i Transportu w Koszaliniehttp://zdit-koszalin.bip.net.pl/img/layout_2008/bipLogo.jpghttp://zdit-koszalin.bip.net.pl/?p=new-articles 138118Informacja o wyniku naboru na stanowisko Pod/inspektora w Dziale Finansowo-Ksi?gowymhttp://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1425 ...Tue, 09 Jan 2018 14:58:58 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1425INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA Nr TZP.221.32.2017.DSz na zadanie: "Bie??ce utrzymanie oznakowania pionowego i urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina"http://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1424 ...Thu, 04 Jan 2018 11:53:23 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1424Strona tytu?owahttp://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=310 ? ZARZ?D DR?G I TRANSPORTU W KOSZALIN...Wed, 03 Jan 2018 07:28:38 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=310Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr TZP.221.31.2017.DSz na zadanie: "Remonty cz?stkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina"http://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1423 ...Fri, 29 Dec 2017 13:01:07 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1423Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.33.2017.DSz na zadanie: "?wiadczenie us?ug konserwacji oswietlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina"http://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1422 ...Wed, 20 Dec 2017 11:47:08 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1422Informacja o wyniku naboru na stanowisko pod/inspektora w Dziale Infrastruktury Technicznejhttp://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1420 ...Tue, 19 Dec 2017 12:39:24 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1420Informacja o wyniku naboru na stanowisko Pod/inspektora w Dziale Administrowania Pasem Drogowymhttp://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1419 ...Tue, 19 Dec 2017 12:39:24 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1419Informacja o ilo?ci kandydat?w zakwalifikowamych do II etapu naboru na stanowisko Pod/Inspektora w Dziale Inwestycjihttp://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1416 ...Thu, 14 Dec 2017 11:30:50 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1416Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.30.2017.DSz na zadanie: "Utrzymanie plac?w zabaw, boisk, teren?w rekreacyjnych i rekreacyjno - sportowych, lesnego miajsca postojowego oraz miejskiego wybiegu dla ps?w na terenie miasta Koszalina zarzadzanych przez ZDiT w Koszalinie"http://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1413 ...Mon, 11 Dec 2017 13:23:08 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1413Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.32.2017.DSz na zadanie: "Bie??ce utrzymanie oznakowania pionowego i urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina"http://zdit-koszalin.bip.net.pl?a=1415 ...Mon, 11 Dec 2017 13:22:48 +0100http://zdit-koszalin.bip.net.pl/?a=1415